Jesteś rodzicem, opiekunem, nauczycielem może dyrektorem szkoły? Potrzebujesz zmiany w życiu? Chcesz skutecznie określić cele dalszego działania bądź zwalczyć odwlekanie ich realizacji? Szukasz nowych celów osobistych lub zawodowych? Szukasz wsparcia w rozwoju kompetencji, własnego potencjału? Chcesz dokonać inwestycji w siebie, swoich współpracowników?


Dobrze trafiłeś, moją misją jest wspieranie klientów w ich rozwoju oraz zmianie, pokazując skuteczne metody, uwalniające unikalny potencjał i motywację, pozwalające klientowi na stawanie się codziennie lepszą wersją siebie i czerpanie radości z życia.

 

Zapraszam Cię abyśmy rozpoczęli tę drogę razem!

Z wykształcenia oraz pasji jestem zarówno pedagogiem,  jak i coachem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, nauczycieli, jak również kadry kierowniczej. Pasja wspierania innych  w rozwoju oraz odkrywanie ich potencjału daje mi radość  i motywuje do dalszego działania.

Mam za sobą  osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe. Dziewięć lat pełniłam stanowisko kierownicze, z czego sześć lat na stanowisku dyrektora szkoły.

Jestem absolwentką Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Studiów Podyplomowych Coaching Profesjonalny – metody i praktyka w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z wykształcenia oraz pasji jestem zarówno pedagogiem,  jak i coachem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, nauczycieli, jak również kadry kierowniczej. Pasja wspierania innych  w rozwoju oraz odkrywanie ich potencjału daje mi radość  i motywuje do dalszego działania.

Mam za sobą  osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe. Dziewięć lat pełniłam stanowisko kierownicze, z czego sześć lat na stanowisku dyrektora szkoły.

Jestem absolwentką Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Studiów Podyplomowych Coaching Profesjonalny – metody i praktyka w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia w obszarze, który chce rozwijać klient. Jest odpowiedzią na jego potrzeby.

Jest oparty na partnerskiej relacji i zaufaniu w oparciu o Kodeks etyczny coacha.

Coach jest osobą, która dzięki umiejętności aktywnego słuchania i umiejętności zadawania znaczących pytań, bez oceny i założeń skupia się na tym, by wesprzeć klienta w wyborze najlepszych dla niego rozwiązań, opcji reagowania i działania w życiu osobistym i zawodowym. 

W tej relacji coach odpowiada za proces i stosowane narzędzia, a klient za efekty swojego działania.

Stosowane narzędzia służą ocenie stanu obecnego, określenia celu. Zadania realizowane przez klienta w czasie sesji są ukierunkowane na realizację jego zamierzeń oraz informacje zwrotne.

WARTOŚCI

Coaching rodzicielski

dla rodziców/opiekunów osób przygotowujących się do tej roli

W obszarach:

 • reagowanie w różnych sytuacjach wychowawczych,
 • skutecznej komunikacji z dzieckiem, – wprowadzanie i egzekwowanie norm i zasad oraz obdarzanie odpowiedzialnością,
 • stawiania dzieciom granic,
 • wspierania dzieci w pokonywaniu trudności,
 • skutecznego motywowania, wspierania dzieci w rozwoju,
 • ujednolicenia modelu wychowawczego obojga rodziców,
 • egzekwowanie realizacji zadań przez dzieci,
 • wprowadzanie i egzekwowanie norm i zasad oraz obdarzanie odpowiedzialnością,
 • zmiany dotychczasowych strategii wychowawczych,
 • innych wybranych przez klienta.

 

Korzyści dla klienta:

 • rozwinięcie potencjału wychowawczego rodziców/opiekunów,
 • zwiększenie kompetencji wychowawczych,
 • wypracowanie rozwiązań akceptowanych przez rodziców/opiekunów możliwych do zastosowania.

Coaching kariery
 life coaching

dla pracowników oświaty: nauczycieli, wicedyrektorów, dyrektorów szkół

W obszarach:

 • zmiany w życiu zawodowym,
 • zmiany w życiu osobistym,
 • komunikacji,
 • zwiększania motywacji,
 • odkrywania własnych zasobów,
 • zarządzania własnymi zasobami,
 • zarządzania czasem,
 • realizacji kluczowych celów zawodowych,
 • objęcie nowego stanowiska,
 • wyznaczanie i realizacja celów pozazawodowych
 • prokrastynacji (odwlekania),
 • podjęcie dodatkowych działań pozazawodowych,
 • innych wybranych przez klienta

 

Korzyści dla klienta: 

 • zwiększenie efektywności działań,
 • większy komfort życia poprzez odkrycie, docenienie, rozwoju własnego potencjału.

Coaching zespołów nauczycielskich instytucji oświatowych

W obszarach:

 • wyboru/ustalania/wyznaczania celów,
 • komunikacji,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • efektywnej realizacji celów,
 • promocji efektów pracy zespołu,
 • zarządzania zasobami,
 • innych wybranych przez klienta.

 

Korzyści dla klienta:

 • zwiększanie efektywności działań,
 • uwolnienie potencjału zespołu,
 • osiągnięcie synergii działań.

Małgorzata Marszałek