Cztery płaszczyzny wypowiedzi służące porozumieniu

Posted on
cztery_plaszczyzny_wypowiedzi

Za niemieckim psychologiem Friedemannem Schulzem von Thunem przypomnijmy i pamiętajmy, że każda nasza wypowiedź ma cztery płaszczyzny. 1. Płaszczyzna rzeczowa komunikatu, zawierająca treść, którą chcemy przekazać, informacje, fakty, dane. Najważniejsza w tej płaszczyźnie jest klarowność i precyzja językowa. Zatem, pamiętaj o celu swojej wypowiedzi. Trzymaj się faktów, podaj przykłady. Twój cel, krok pierwszy: odbiorca musi […]