12 kroków do konstruktywnej rozmowy. Docenienie zaangażowania – Krok 9

Posted on

Jesteście częścią systemu, w którym żyje dziecko. W procesie wychowania, kluczowa jest refleksja nad funkcjonowaniem tego systemu i roli pełnionej przez poszczególne osoby je wspierające. Znaczącą rolę dla dalszej współpracy obu stron, pełni informacja zwrotna, mająca na celu docenienie, wyrażenie uznania za inicjowanie, podejmowanie, korygowanie działań wzmacniających dziecko w rozwoju. Refleksji służy też udzielenie szczerej […]

12 kroków do konstruktywnej rozmowy. Czas – Krok 8

Posted on

Żyjemy szybko, coraz szybciej. Jak często zdarza nam się dokładnie zaplanować czas, który przeznaczymy na rozmowę z drugim człowiekiem? Zwłaszcza, gdy chodzi o rodzica, opiekuna naszego ucznia, z którym chcemy przecież porozmawiać i porozumieć się, w ważnych dla dziecka sprawach. Czas niezbędny, by ujrzeć sprawę z różnych perspektyw. Mieć nie tylko czas, by przedstawić nasze […]