12 kroków do konstruktywnej rozmowy. Dbałość o czas i miejsce rozmowy – Krok 11

Posted on

Często słyszę, że przecież to oczywiste, że ustalamy czas i miejsce rozmowy. Oczywiste? Na pewno? Zawsze? A jak często dbamy, by czas rozmowy był wystarczający, a miejsce sprzyjające rozmowie? Wysłuchanie rozmówcy, planowanie działania, podział zadań, ustalenia, monitorowanie postępów wymaga dawki czasu, proporcjonalnej do oczekiwań wiązanych z rozmową. Oczekiwania Warto o nich porozmawiać, by dowiedzieć się, […]

12 kroków do konstruktywnej rozmowy. Podsumowanie – Krok 10

Posted on

Rozmowa, która ma służyć generowaniu rozwiązań, prowadzić nas do wniosków, musi mieścić się w pewnych ramach czasowych. Służą one podziałowi cennych minut pomiędzy rozmówców. Położeniu akcentów na to co jest zaplanowane do realizacji. Na nazwanie i opisanie efektów jakie chcemy osiągnąć. Ustaleniu terminów kolejnych spotkań służących monitorowaniu postępów oraz korygowaniu oddziaływań. Sam moment podsumowania, to […]